Sigurna i pouzdana dostava

  Sigurno plaćanje karticama i internet bankarstvom


  Svi uređaji i mobiteli iz naše ponude su 100% originali i imaju Hrvatsko jamstvo.
  Web shop svaki dan 00:00-24:00

  SVE INFORMACIJE I UPITE ŠALJITE  NA EMAIL ADRESU:
  prodaja@gsm-centar.hr


  Isporuka isključivo GLS i DPD dostavnom službom za narudžbe preko web-shopa. Plaćanje karticama na RATE nije moguće.


  Uvjeti poslovanja

  Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača – Ugovor sklopljen na daljinu.
  Kupac
  Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u trgovini GSM CENTAR
  d.o.o..
  Nemogućnost sklapanja ugovora
  Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
  Prodavatelj
  Svi proizvodi ponuđeni u 
  GSM CENTAR d.o.o. trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, EURO (EUR).U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe .
  Nakon završetka narudžbe izražene cijene na Internet trgovini GSM CENTRA d.o.o. se mogu platiti:
     1. Po predračunu (transakcijski općom uplatnicom ili internet bankarstvom)
     2. Pouzećem - plaćate dostavnoj službi kod preuzimanja svoje narudžbe
     3. Online naplata kreditnim i debitnim karticama - jednokratno
  Prodavatelj je tvrtka GSM CENTAR d.o.o., Scarpina 1, 51000 Rijeka
  Cijene
  Svi proizvodi ponuđeni u GSM CENTAR d.o.o. trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, ezro (EUR). U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe.
  Naručivanje
  Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Proizvod može naručiti registrirani i neregistrirani korisnik. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.
  Fotografije i opisi
  Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.
  Jamstvo
  Svi električni aparati u GSM CENTAR d.o.o. internet trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.
  Servisni uvjeti
  Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija. Ukoliko u zakonskom propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s Prodavateljem.
  Raskid ugovora
  Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na prodaja@gsm-centar.hr ili preko web formulara za reklamacije. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom, neoštećen i potpuno ispravan. Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem, te ukoliko su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije kompletiran. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
  - svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest radnih dana,
  - u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona,
  - u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Povrat uplaćenih sredstva kupcu Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
  Isključenje prava na raskid ugovora
  Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 48., kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru:
  - o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
  - o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
  - o prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  - o prodaji audio ili video zapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja
  U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.
  Primjedbe i prigovori
  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: prodaja@gsm-centar.hr. Na sve primjedbe i prigovore GSM CENTAR d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
  Rješavanje sporova
  Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
  Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja
  GSM CENTAR d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.